ZC/2/2019 - Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości na potrzeby Uczelni w roku 2019 / 2020