KP-272-ZCK-10/2020 Sukcesywna dostawa papieru biurowego na potrzeby Politechniki Lubelskiej.