KP-272-ZCK-54/2020 Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości na potrzeby Politechniki Lubelskiej w latach 2020/2021 z podziałem na części