ZC/3/2019 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiarek na rok 2019/20 dla jednostek Politechniki Lubelskiej

Lublin dnia: 2019-07-10

Biuro Zamówień Publicznych

Politechniki Lubelskiej

ul. Nadbystrzycka 40A/5

20-618 Lublin

 

Znak sprawy: ZC/3/2019                                                                                                              

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie o cenę na:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiarek na rok 2019/20 dla jednostek Politechniki Lubelskiej

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10/07/2019 o godz. 10:15.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

części 1 zamówienia: 358 209.76 zł brutto;

części 2 zamówienia: 49 829.80 zł brutto;

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Okres gwarancji na dostarczone materiały: 12 miesięcy

Warunki płatności: rozliczenie na podstawie faktur częściowych płatnych przelewem w terminie 21 dni; szczegółowe warunki płatności zawarto we wzorze umowy

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Część I zamówienia:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

1

Eurobiuro Sp. z o.o. PPH

Diamentowa 4

20-447 Lublin

 455824,40

2

Agencja Handlowo Usługowa Widok Sp. z o.o.

Wojciechowska 5

20-704 Lublin

410748,40

3

RESET-PC W. Kondratowicz-Kucewicz i A. Zams Sp.j.

Ochotnicza 6

20-012 Lublin

376452,57

Część II zamówienia:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

1

Eurobiuro Sp. z o.o. PPH

Diamentowa 4

20-447 Lublin

57566,50

2

Agencja Handlowo Usługowa Widok Sp. z o.o.

Wojciechowska 5

20-704 Lublin

 49651,39

3

RESET-PC W. Kondratowicz-Kucewicz i A. Zams Sp.j.

Ochotnicza 6

20-012 Lublin

Brak oferty

Zamawiający