KP-272-PNK-5/2020 Dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem do pomieszczeń budynku Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej Politechniki Lubelskiej z podziałem na dwie części