Zjazd Absolwentów 2013

 

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół

Politechniki Lubelskiej

Podziękowanie

 

Szanowni Państwo,


      serdecznie dziękujemy za udział w Jubileuszowym Zjeździe Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej.

     Udział ponad 1100 uczestników przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, co dowodzi o trafności przedsięwzięcia i świadczy o wyjątkowych więzach łączących absolwentów
i pracowników ze swoją Uczelnią.

    Wyrażamy głębokie przekonanie, że mimo dużych rozmiarów imprezy, udało nam się sprostać wyzwaniom logistyczno-organizacyjnym. Nawet kapryśna aura nie przeszkodziła wspaniałej zabawie.
Za dostrzeżone niedogodności przepraszamy i deklarujemy wyciągnięcie stosownych wniosków.

     Dziękujemy Sponsorom, prawdziwym Przyjaciołom Uczelni za wsparcie i znaczący wkład w organizację Zjazdu. Mamy nadzieję, że życzliwość z Państwa strony towarzyszyć nam będzie w dalszych zamierzeniach.

      Jednocześnie zachęcamy Państwa do wstąpienia w szeregi towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej oraz zaangażowania w organizację kolejnych naszych przedsięwzięć.

                                            
     Z poważaniem
 

Szef Sztabu

Organizacyjnego Zjazdu 

Prezes Towarzystwa

Absolwentów i Przyjaciół

Rektor
     
inż. Wiesław Sikora inż. Stanisław Czuba prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko