Integracyjna Gra Miejska "Pollub Game"

Poznaj POLLUB od podszewki  - współpraca w zespołach międzynarodowych, poznanie najważniejszych miejsc dla przyszłych studentów.

W Pollub Game mogą brać udział uczniowie szkół średnich uczestniczących w Dniu Otwartym.

W celu uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami Pollub Game określonymi w Regulaminie (załącznik poniżej).

Pollub Game zostanie przeprowadzona w środę 21 marca 2018 r. w godz. 11.00 – 14.00 na terenie Politechniki Lubelskiej.

Tematem przewodnim Pollub Game będzie Politechnika Lubelska. Zadaniem uczestników będzie poznanie struktury i kampusu Politechniki Lubelskiej. W tym celu gracze muszą przejść całą trasę gry, wykonać wszystkie zadania niezbędne do zakończenia Pollub Game. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom Pollub Game przed ich rozpoczęciem.

W Grze Miejskiej może wziąć udział nie więcej niż 30 uczestników (nie więcej niż 6 Zespołów).

Uczestnicy grają w Zespołach 5 osobowych, w ramach których będzie jedna osoba anglojęzyczna (np. student programu Erasmus), jeden Student/Studentka z Ukrainy oraz 3 osoby będące uczniami. Warunkiem udziału w Grze Miejskiej jest rejestracja Zespołu. Każdy z Zespołów przyjmie wybraną nazwę związaną z PL. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do Pollub Game przyjmowane są do 21 marca 2018 r. do godz. 11.00. Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: imię i nazwisko uczestników (3 uczniów), wiek, numer telefonu komórkowego Zespołu oraz adresy kontaktowe e-mail członków Zespołu.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres bpip@pollub.pl do dnia 20 marca br. oraz podczas Dnia Otwartego do godz. 11.00 na stoisku głównym PL (hol WICA).