Harmonogram rekrutacji 2017/2018

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2017/2018 przeprowadzona zostanie z zastosowaniem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) obejmującej wszystkie formy i poziomy prowadzonych studiów (tj. studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia).

Rejestracja w systemie ERK możliwa będzie od dnia 22 maja 2017 r. i potrwa do 5 lipca 2017 r. (dla kierunku Architektura do 23 czerwca)

 

Zarejestruj się w systemie ERK

 

W załączeniu szczegółowy harmonogram czynności rekrutacyjnych oraz wykaz kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja.

Uwaga kandydaci na kierunek Architektura

Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Budownictwa i Architektury, na prośbę kandydatów na studia,  wydłuża o jeden dzień termin egzaminu wstępnego z rysunku na studia I stopnia kierunek  Architektura.

Termin egzaminu wstępnego: 28.06.2017 r., 29.06.2017 r., 30.06.2017 r. (szczegółowych informacji udziela Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Budownictwa i Architektury).

 

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia określa Uchwała Nr 27/2016/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018.