Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 przeprowadzona zostanie z zastosowaniem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) obejmującej wszystkie formy i poziomy prowadzonych studiów (tj. studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia).

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia rozpocznie się 17 maja br.

W załączeniu szczegółowy harmonogram czynności rekrutacyjnych.

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia określa Uchwała nr 26/2020/V z dnia 23 kwietnia 2020 r.w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2021/2022.