Kontakt

UWAGA !!!

W sprawie rekrutacji 2017/2018 prosimy kontaktować się z konkretnymi Wydziałami oraz Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi (adres podlinkowne poniżej )

Adresy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

UWAGA !
O studiach podyplomowych informacji należy szukać na stronie studiów podyplomowych oraz na stronach wydziałowych.

Dodatkowe informacje w sprawie zasad i trybu przyjmowania wyłącznie na studia I i II stopnia można uzyskać także w Dziale Nauczania i Toku Studiów

Dział Nauczania i Toku Studiów:
dz.nauczania@pollub.pl

ul. Nadbystrzycka 40A, 
tel. 81 538 48 22, - 48 23, - 48 24, - 48 32, - 48 44

Zmiany na stronie Kandydaci proszę zgłaszać na adres e-mail:
g.samorek@pollub.pl

Pytania odnośnie procesu rekrutacji proszę kierować do Komisji Rekrutacyjnych konkretnych wydziałów:
Komisje Rekrutacyjne

POLLUB nas na facebooku już dziś!