Wydział Budownictwa i Architektury


Oferta kierunków i specjalności na Wydziale:

BUDOWNICTWO

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: *

  •  Bez specjalności

W budownictwie, niezmiennie od wieków, znajduje zatrudnienie wiele osób na całym świecie, dlatego jest to jeden z podstawowych i tradycyjnych, a zarazem prestiżowych kierunków studiów na uczelniach technicznych.

Program studiów realizowany na tym kierunku pozwala między innymi uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji obiektów i elementów budowlanych, technologii stosowanych w budownictwie, a także kierowania procesem inwestycyjnym. Studia umożliwiają zapoznanie się z nowoczesnymi materiałami budowlanymi, technikami komputerowymi wspomagającymi projektowanie oraz badaniami laboratoryjnymi. Jednocześnie rozwiniesz swoje umiejętności językowe. Zostaniesz przygotowany do pracy na budowie, w przedsiębiorstwach produkcji budowlanej, w pracowniach projektowych, jednostkach administracyjnych, a także w placówkach naukowo-badawczych i instytucjach doradczych związanych z budownictwem. Możesz zostać specjalistą z zakresu dróg i mostów, konstrukcji budowlanych, remontów i konserwacji zabytków, technologii i organizacji w budownictwie lub budownictwa ekologicznego. Dodatkowo, po ukończeniu studiów i odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej, możesz uzyskać pełne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Rozwiń swoje zainteresowania techniczne  i zbuduj swoją przyszłość z nami.

 

ARCHITEKTURA

Studia stacjonarne I stopnia: *

  •  Bez specjalności

Architektura to piękno, estetyka, ale również funkcjonalność, konstrukcja i technologia wykonania obiektu.

Jeśli lubisz tworzyć bryły budynków, planować ich funkcje, projektować przestrzeń, w której będą zlokalizowane, a dodatkowo lubisz rysować i masz talent twórczy, to architektura jest idealnym kierunkiem dla Ciebie. Realizując program studiów na tym kierunku, zdobędziesz, między innymi, wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, konserwacji zabytków, budownictwa, a także kierowania procesem inwestycyjnym i przepisów techniczno-budowlanych. Zdobędziesz umiejętności kształtowania przestrzeni i środowiska człowieka, a przede wszystkim projektowania architektonicznego i urbanistycznego z uwzględnieniem komfortu i bezpieczeństwa  użytkowania obiektów. Studia umożliwią Ci zapoznanie się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w budownictwie, organizacją procesu budowlanego oraz z technikami komputerowymi wspomagającymi projektowanie. Zostaniesz przygotowany do pracy w pracowniach projektowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także w zespołach prowadzących badania naukowe z zakresu architektury oraz jednostkach doradztwa technicznego. Dzięki specjalistycznemu wykształceniu i umiejętnościom językowym będziesz mógł podjąć pracę w zawodzie architekta w kraju i za granicą. Dodatkowo, po ukończeniu studiów i odbyciu odpowiedniej praktyki, możesz uzyskać pełne uprawnienia zawodowe, które umożliwią Ci pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. A więc… zaprojektuj swoją karierę już dziś.

Wszystkich kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje egzamin z rysunku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                          

WBiA

WBiA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(*) Politechnika Lubelska prowadzi także studia II – go stopnia na danym kierunku. Jeśli chcesz zobaczyć dalsze możliwości kształcenia sprawdź: studia II stopień WBiA

 

 

< WEJDŹ NA STRONĘ WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY >