Wydział Inżynierii Środowiska


Oferta kierunków i specjalności na Wydziale:

 

INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII            

Studia stacjonarne I stopnia:*

  • Bez specjalności

W związku z rozszerzaniem roli odnawialnych źródeł energii w europejskiej polityce energetycznej wzrasta zainteresowanie rynku pracy specjalistami z tej dziedziny.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej utworzył kierunek studiów – Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii. Studiując ten kierunek uzyskasz wiedzę podstawową z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii. Absolwenci studiów I stopnia otrzymają tytuł inżyniera i będą mogli pracować przy  projektowaniu i wykonawstwie inwestycji oraz eksploatacji obiektów w sektorze energetyki, w placówkach naukowo-badawczych, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, w jednostkach wytwórczych aparatury i podzespołów urządzeń służących do realizacji zadań z zakresu energetyki proekologicznej oraz w instytucjach administrujących i monitorujących prace obiektów, takich jak np.: farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, systemy kolektorów słonecznych, biogazownie, wytwórnie biopaliw. Po ukończeniu tego kierunku jest możliwość podjęcia studiów II stopnia w specjalności Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii na kierunku Inżynieria Środowiska na tym samym Wydziale Politechniki Lubelskiej.

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia stacjonarne I stopnia:*
Specjalność:

  • Instalacje i sieci sanitarne

Kierunek ten dostarczy Ci wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz z zakresu  inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Rozwiniesz także umiejętności językowe.

Po studiach czeka Cię szeroki wachlarz możliwości. Absolwenci Inżynierii Środowiska mogą podjąć pracę w zakresie projektowania i wykonawstwa inwestycji  oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji. Mogą również zaplanować swoją przyszłość zawodową w administracji  i samorządzie terytorialnym, placówkach naukowo-badawczych oraz organizacjach pozarządowych. Ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska uprawniają do zdobycia uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(*) Politechnika Lubelska prowadzi także studia II – go stopnia na danym kierunku. Jeśli chcesz zobaczyć dalsze możliwości kształcenia sprawdź: studia II stopień IŚ

Absolwent Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii ma możliwość podjęcia studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Inżynieria odnawialnych źródeł energii.

 

< WEJDŹ NA STRONĘ WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA >