Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w oparciu o Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej:

1. Uchwała nr 26/2020/V z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2021/2022 (wraz z uchwałą zmieniającą Uchwała nr 12/2021/III z dnia 25 marca 2021 r.).

2. Uchwała Nr 15/2019/V z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2020/2021–2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich. 

3. Uchwała Nr 71/2019/XI z dnia 21 listopada 2019 rzmieniająca Uchwałę nr 15/2019/V z dnia 11 kwietnia 2019 r. w  sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2020/2021–2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich. 

 

Rekrutacja krok po kroku