Wydział Budownictwa i Architektury


Oferta kierunków i specjalności na Wydziale:


Budownictwo
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Specjalności:

  • Drogi, mosty i ekoinfrastruktura
  • Technologia i organizacja budownictwa
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Remonty i konserwacja zabytków
  • Budownictwo ekologiczne

Specjalności w j. angielskim:

  • Konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne (Civil Engineering Structures and Ecological Engineering)
  • Ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym (Ecological Engineering in Transport Infrastructure)

Absolwent posiada wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, kierowania procesem inwestycyjnym, wytwarzania i stosowania materiałów budowlanych, zastosowania nowoczesnych technologii oraz technik komputerowych. Uzyskana wiedza umożliwia pracę w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach wykonawczych, w ośrodkach badawczych, w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej także innych związanych z budownictwem i architekturą. Po ukończeniu studiów I stopnia może ubiegać się o ograniczone uprawnienia do wykonawstwa i projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, mostowej, drogowej, architektonicznej i sanitarnej, a po ukończeniu studiów II stopnia, o uprawnienia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 


Architektura
Studia stacjonarne II stopnia

  •  Bez specjalności

Specjalności w j. angielskim:

  • Diagnostyka i remonty obiektów (Diagnosis and Repair of Buildings)

Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania architektoniczno-urbanistycznego,konserwatorskiego, przestrzennego, stosowania procedur opracowania projektów, ekonomiki projektowania i organizacji procesu budowlanego. Jest także przygotowany do wykonywania zawodu architekta, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, podjęcia prac badawczych. Może podjąć zatrudnienie w pracowniach projektowych, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach badawczo-rozwojowych oraz doradczych. Po ukończeniu studiów II stopnia ma możliwość uzyskania pełnych uprawnień umożliwiających pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                           

WBiA

WBiA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

<WEJDŹ NA STRONĘ WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY>