Wydział Inżynierii Środowiska


Oferta kierunków i specjalności na Wydziale:


Inżynieria Środowiska
Studia stacjonarne II stopnia:
Specjalności:

  •  Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja
  •  Technologia wody i ścieków
  •  Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków
  •  Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Studia niestacjonarne II stopnia:
Specjalność:

  • Urządzenia sanitarne

Absolwent kształcony zgodnie z zasadą „zrównoważonego rozwoju” może podejmować pracę w zakresie projektowania i wykonawstwa inwestycji oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji, a także w administracji i samorządzie terytorialnym, fundacjach na rzecz ochrony środowiska, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska. Studia przygotowują również do zdobycia uprawnień zawodowych w specjalności instalacje i sieci sanitarne.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

<WEJDŹ NA STRONĘ WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA>