23 lutego 2021

Profesor Tomasz Cholewa z nagrodą Ministra Edukacji i Nauki

W piątek 19 lutego 2021 r. po raz drugi obchodzony był Dzień Nauki Polskiej. Tego dnia minister Przemysław Czarnek ogłosił listę laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Są one wręczane w 5 kategoriach – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

 

Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu za 2020 r. 74 nagród, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych.

Wśród uhonorowanych naukowców jest dr hab. inż. Tomasz Cholewa, profesor uczelni z Wydziału Inżynierii Środowiska. Pan Profesor otrzymał nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Prof. Tomasz Cholewa pracuje w Katedrze Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego. W 2008 r. ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Rozprawę doktorską z zakresu ogrzewania i chłodzenia podłogowego obronił z wyróżnieniem w 2013 r. Jeszcze przed skończeniem doktoratu rozpoczął prowadzenie badań z zakresu efektywności energetycznej oraz racjonalizacji zużycia energii w budynkach. Po obronie rozprawy doktorskiej przystąpił do realizacji projektu badawczego dotyczącego racjonalizacji zużycia energii w sektorze mieszkaniowym. Następnie opracował, zoptymalizował oraz przetestował autorską metodę prognozowania dostawy ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów (budynek, podstacja cieplna, kotłownia osiedlowa). Obecnie prof. Tomasz Cholewa, w ramach realizacji projektu związanego z opracowaniem innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowo powstających, prowadzi testy w warunkach rzeczywistych w 4 budynkach użyteczności publicznej Urzędu Miasta Lublin oraz w 9 budynkach mieszkalnych w Świdniku.

W ubiegłym roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2017 r. jest prezesem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Lublinie.