Wspomnienie o Zdzisławie Skrzypie

Zdzisław Skrzypa ( 1930-2021 )

W dniu 10 kwietnia 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka pożegnaliśmy  śp. Zdzisława Skrzypę,  wieloletniego pracownika Politechniki Lubelskiej.

Pan mgr Zdzisław Skrzypa pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. w  WSK  Świdnik, zajmując kolejno stanowiska: technologa, starszego kontrolera, specjalisty ds. organizacji i zarządzania. W tym czasie łącząc pracę z nauką ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Od 1 maja 1974 r. związał swoje życie zawodowe z naszą uczelnią. Od samego początku pracował w Dziale Spraw Osobowych na stanowisku Kierownika Działu. Był dwukrotnie odznaczany: w 1978 r.  Złotym Krzyżem Zasługi, w 1985 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przeszedł na emeryturę w 1995 r.

Pan mgr Zdzisław Skrzypa cieszył się autorytetem wśród pracowników i przełożonych. Był wysoko oceniany  m.in. za duże zdolności organizatorskie. Cieszył się uznaniem w całym środowisku akademickim Lublina. Powierzoną przez Rektorów politykę kadrową prowadził na bardzo wysokim poziomie. Służył radą i pomocą nie tylko w sprawach zawodowych. Przez wiele  lat zajmował się prowadzeniem spraw Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Lubelskiej. Był osobą bardzo rzetelną i kreatywną. 

Jego wyjątkowe poczucie humoru na długo pozostanie w naszej pamięci. W naszych wspomnieniach zachowa się jako osoba mocno zaangażowana w sprawy uczelni.