27 kwietnia 2021

Anton Blazheyev wschodzącą gwiazdą umiędzynarodowienia

Anton Blazheyev, pracownik Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego Politechniki Lubelskiej, otrzymał tytuł „Wschodząca Gwiazda – Rising Star”. Laureatami nagrody specjalnej są osoby, których działania w znaczący sposób wpływają na umiędzynarodowienie polskich uczelni. Wyróżnienie przyznawane jest w ramach realizacji programu „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

 

Anton Blazheyev pochodzi z Ukrainy. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako stypendysta Fundacji Jana Pawła II. Od 2017 r. jest pracownikiem Politechniki Lubelskiej. Zajmuje się rekrutacją i obsługą administracyjną studentów zagranicznych.

Anton to niezwykle pracowity i zaangażowany człowiek, który w bardzo krótkim czasie potrafił dać nowy impuls w życie i integrację studentów obcokrajowców na naszej uczelni, często wychodzące też poza granice kampusu Politechniki Lubelskiej i Lublina – podkreśla prof. Paweł Droździel, prorektor ds. studenckich.

Anton Blazheyev towarzyszy studentom zagranicznym od ich przyjazdu na uczelnię, aż do czasu ukończenia studiów. Pomaga rozwiązywać ich problemy, doradza w sprawach zakwaterowania i legalizacji pobytu.

Do Lublina przyjechałem mając 17 lat i czułem się na początku trochę zagubiony. Wtedy pomogło mi wiele osób. Dzięki nim spotkało mnie tutaj wiele dobrego. Wiedząc, z jakimi problemami muszą się zmierzyć młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na studia, staram się im pomagać. Chcę, aby polubili Lublin i Politechnikę – mówi Anton Blazheyev.

Organizuje wycieczki po kampusie i po mieście oraz spotkania ze studentami starszych roczników. Jest pomysłodawcą: spotkań z cyklu „Świat jest pełen możliwości” – mających zainspirować studentów obcokrajowców do zaangażowania się w projekty naukowe, społeczne, wolontariat krajowy i zagraniczny; wyjazdów integracyjnych; klubu Speak-up; wieczorów gier planszowych. Z Jego inicjatywy powstał zespół muzyczny „Głośne szepty”. Organizuje akcje gotowania barszczu ukraińskiego bądź lepienia pierogów po studencku, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród społeczności akademickiej. Zapoczątkował cykl wydarzeń promujących kraje, z których pochodzą studenci. Co roku przygotowuje wigilię dla studentów, którzy zostają na święta w Lublinie oraz wspólne kolędowanie na kampusie.

Od kilkunastu lat jest przewodnikiem lokalnym (na zasadach wolontariatu), który zagranicznym turystom przybliża historię i pokazuje perełki Lublina. Był członkiem zarządu w Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz koordynatorem programu „W drodze” (pomoc uchodźcom). Uczestniczy w organizacji Festiwalu „Ukraina w Centrum Lublina”. Prowadzi zajęcia na temat wielokulturowości w szkołach, więzieniach, świetlicach i innych środowiskach.