Klub Motocyklistów Politechniki Lubelskiej

Klub Motocyklistów Politechniki Lubelskiej (KMPL) jest nieformalnym stowarzyszeniem miłośników motocyklizmu spośród pracowników PL. Pomysł utworzenia klubu narodził się w gronie pasjonatów motocykli z Wydziału Mechanicznego (S. Samborski, W. Smagowski, M. Kłonica, S. Tarkowski) już w 2019 r. W kolejnym roku kalendarzowym przygotowano projekt logo klubu (E. Kosicka) i wystąpiono do ówczesnego Rektora PL o pozwolenie na używanie w nazwie klubu nazwy uczelni. Pod koniec 2020 r. uzyskano prawną ochronę logo KMPL za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, przy wsparciu władz WM.

Członkami klubu są zarówno posiadacze motocykli, jak też sympatycy motocyklizmu. Jest to klub koleżeński, o tożsamości zakorzenionej w środowisku Politechniki Lubelskiej, otwarty na wszystkich zainteresowanych pracowników uczelni. Na obecnym etapie działalności KMPL nie ma jeszcze osobowości prawnej, ale trwają prace nad statutem, tak aby w niedalekiej przyszłości klub uzyskał status organizacji pożytku publicznego.

KMPL dąży do ogólnego ożywienia społeczności akademickiej PL, dlatego włącza się w działalność związaną z promocją uczelni, jak np. juwenalia, Święto Politechniki Lubelskiej, Lubelski Festiwal Nauki, uczelniany Dzień Dziecka. Bierze też udział w imprezach organizowanych przez inne grupy motocyklowe z Lublina i regionu, m.in. otwarcie sezonu motocyklowego, honorowe krwiodawstwo, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy czy akcje charytatywne. Klub stara się też pozytywnie wpłynąć na wizerunek naszej Alma Mater wśród lubelskiej młodzieży, a obecnych studentów PL zaprasza do powstającego Koła Motocyklowego (kontakt: s.tarkowski@pollub.pl).

 

Spotkania klubu odbywają się raz w miesiącu. Każdy miłośnik motocyklizmu jest mile widziany.

Kontakt z KMPL: s.samborski@pollub.pl

 

Jesteśmy też na uczelnianym facebooku: https://www.facebook.com/Klub-Motocyklistów-Politechniki-Lubelskiej-100700482087426