13 maja 2021

Doktorat honoris causa dla profesora Józefa Gawlika

Fot. J. Krzysiak Fot. J. Krzysiak

Profesor Józef Gawlik, specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji, to 17. doktor honoris causa Politechniki Lubelskiej. Uroczystość wręczenia tytułu towarzyszyła obchodom jubileuszu 68-lecia istnienia Politechniki Lubelskiej i odbyła się 13 maja 2021 r. na Wydziale Mechanicznym.

 

Tytuł doktora honoris causa jest najwyższą godnością akademicką. Senat nadaje go osobom szczególnie zasłużonym w działalności naukowej, kulturalnej, społecznej, współpracującym z Politechniką Lubelską. Pierwszy tytuł nadany został przez naszą uczelnię w 2002 r. profesorowi Michałowi Kleiberowi – przypomniał prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.

Szacunek dla dokonań i podziękowanie za wieloletnią współpracę

Profesor Józef Gawlik pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W latach 2005-2008 był rektorem Politechniki Krakowskiej. Należy do grona wybitnych specjalistów w zakresie obróbki ubytkowej. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Akademii Inżynierskiej w Polsce. Współautor lub autor: 11 opracowań monograficznych, ponad 250 publikacji, 13 patentów, kierownik 14 prac wdrożeniowych i 5 projektów celowych. Był promotorem 12 rozpraw doktorskich, w kierowanym przez Niego instytucie 5 pracowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego. Opiekował się 220 pracami dyplomowymi. Jest doktorem honoris causa Politechniki Koszalińskiej, Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie oraz profesorem honorowym Uniwersytetu w Miskolcu

Prof. Józef Gawlik posiada bogaty dorobek naukowy i wdrożeniowy. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce naukowców w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, głównie ze względu na dokonania naukowe i przemysłowe. Prof. Gawlik od lat współpracuje naukowo z Wydziałem Mechanicznym, a zwłaszcza z Katedrą Podstaw Inżynierii Produkcji. Był między innymi recenzentem w 2 przewodach doktorskich i uczestniczył w 8 postępowaniach habilitacyjnych na naszym wydziale – mówił prof. Józef Kuczmaszewski, promotor doktoratu.

W trakcie wydarzenia prof. Józef Gawlik wygłosił wykład „Wkład polskich twórców – inżynierów w rozwój techniki i technologii. Wybrane przykłady”.

Rektor: – Promocje doktorskie i habilitacyjne są wyrazem siły naukowej uczelni.

13 maja to wyjątkowy dzień dla tych, którzy uzyskali stopnie doktora i doktora habilitowanego. W ciągu minionego roku awans naukowy osiągnęło 14 doktorów i 12 doktorów habilitowanych.

– Zdobywanie kolejnych stopni i tytułów jest nie tylko osobistym sukcesem nauczyciela akademickiego, ale także ogromnym wkładem w naukowo-badawczą pozycję Politechniki Lubelskiej – podsumował rektor prof. Zbigniew Pater. 

Fotorelacja: tutaj