14 maja 2021

Profesor Jerzy Merkisz 18. doktorem honoris causa Politechniki Lubelskiej

Fot. T. Maślona Fot. T. Maślona

Profesor Jerzy Merkisz, autorytet naukowy w dziedzinie silników spalinowych i motoryzacyjnych zagrożeń środowiska, został wyróżniony przez Senat Politechniki Lubelskiej tytułem doktora honoris causa. W działalności zawodowej nauczyciela akademickiego to symbol szczególnego uznania i wyróżnienia. Uroczystość odbyła się w piątek 14 maja 2021 r. w formie hybrydowej.

 

Profesor Jerzy Merkisz jest kierownikiem Zakładu Silników Spalinowych Politechniki Poznańskiej. Jego działalność naukowa dotyczy zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko. Profesor opracował koncepcję oraz metodykę badań emisji związków szkodliwych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji środków transportu, w których zastosowano silniki spalinowe.

Jest autorem i współautorem 45 monografii i podręczników akademickich, 13 patentów oraz ponad 690 artykułów, 440 referatów i 390 prac badawczych dla przemysłu.

Dużą część swojej twórczej pracy poświęca kształceniu młodych pracowników nauki. Wypromował 46 doktorów, jest promotorem 9 prac doktorskich w toku. Jest autorem 48 opinii o dorobku kandydatów do tytułu naukowego profesora, 76 recenzji prac habilitacyjnych i 87 recenzji prac doktorskich.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji, Polskiego Instytutu Spalania, Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych, Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego.

Doktor honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, honorowy profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Integracja „silnikowego” środowiska naukowo-przemysłowego

W latach 90. ubiegłego wieku motoryzacyjne środowisko naukowe znajdowało się w trudnym położeniu. Potrzeba było lidera i wizji odbudowy potęgi świata naukowego silników spalinowych. Ośrodkiem, który podjął się tego trudnego zadania była Politechnika Poznańska, a naturalnym liderem został prof. Merkisz. Zintegrował on środowisko naukowe związane z konstrukcją i badaniami spalinowych zespołów napędowych. Był założycielem oraz pierwszym i jedynym jak dotąd prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych – podkreślił prof. Mirosław Wendeker, promotor doktoratu.

Długa i owocna współpraca z Politechniką Lubelską

Prof. Jerzy Merkisz od ponad 30 lat wspiera naukowo Politechnikę Lubelską. Ma duże zasługi dla awansów naukowych pracowników Politechniki Lubelskiej – był promotorem 4 doktoratów, wykonał recenzje dorobku wielu naukowców ubiegających się o tytuł naukowy profesora oraz recenzje rozpraw habilitacyjnych i doktorskich. Współpraca obejmowała także prowadzenie warsztatów doktoranckich, inicjowanie nowych tematów badawczych, wspólne prace badawczo-naukowe oraz udział w rozwoju bazy aparaturowej Wydziału Mechanicznego.

Prof. Jerzy Merkisz przygotował wykład pt. „Przyszłość spalinowych układów napędowych”.

Opracowanie koncepcji oraz metodyki badań dotyczących emisji związków szkodliwych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji wszelkich środków transportu, w których zastosowano silniki spalinowe, przy wykorzystaniu pokładowych systemów pomiarowych mierzących emisję podczas jazdy, jest dokonaniem nowoczesnym – mówił prof. Jerzy Merkisz.

Podsumowując swoje wystąpienie powiedział: – Badania prowadzone z wykorzystaniem aparatury pomiarowej PEMS dają odpowiedź na wiele pytań dotyczących emisji związków toksycznych spalin, ich zmian i powiązania z parametrami eksploatacyjnymi pojazdów i silników.

Tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej

Piątkowa uroczystość była również okazją do nadania tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej. Otrzymali go dwaj naukowcy:

prof. Leonard Runkiewicz – profesor w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Specjalista w zakresie: zasad oceny jakości, nośności i niezawodności konstrukcji inżynierskich, analiz i doskonalenia projektowania oraz zagadnień bezpieczeństwa, diagnostyki i badań konstrukcji budowlanych, w tym szczególnie badań nieniszczących;

prof. Waldemar Wójcik – profesor w Katedrze Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej. Jego praca naukowa dotyczy: diagnostyki i sterowania procesów spalania i technologicznych, diagnostyki biomedycznej, systemów ekspertowych, cyfrowej analizy i przetwarzania sygnałów, techniki światłowodowej, czujników elektronicznych i optoelektronicznych, ochrony informacji.