18 maja 2021

Nagroda za rozprawę doktorską

Źródło: freepik Źródło: freepik

Dr inż. Paulina Jamińska-Gadomska z Politechniki Lubelskiej została laureatką 48. edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za rozprawę doktorską pt. „Analiza oddziaływania wiatru na układ budynek-rusztowanie”. Promotorem pracy był prof. Tomasz Lipecki. Rozprawa została obroniona z wyróżnieniem.

 

Praca ma bardzo dużą wartość naukową, wykorzystano w niej nowoczesne narzędzia badawcze, wyniki są przydatne w praktyce, a biorąc pod uwagę duże koszty wypadków związanych z wykorzystaniem rusztowań na budowach, ma także duże znaczenie ekonomiczne – podkreśla prof. Tomasz Lipecki z Politechniki Lubelskiej, promotor doktoratu.

Najpierw przeprowadziłam badania terenowe pomiaru prędkości i kierunku wiatru przy użyciu czujników ultradźwiękowych. Badania w skali naturalnej zrobiłam na kilkudziesięciu rusztowaniach fasadowych wzniesionych w różnych rejonach Polski. Potem wykonałam symulacje obliczeniowe. Dotyczyły one zmiany oddziaływania wiatru na konstrukcję rusztowania w zależności od takich czynników, jak: kąta napływu wiatru, odsunięcia rusztowania od budynku, stopnia odzwierciedlenia detali budynku, wielkości obciążenia na słupki rusztowania oraz zmiany opływu wywołanej obecnością rusztowania przy budynku – mówi dr inż. Paulina Jamińska-Gadomska z Katedry Mechaniki Budowli.

Badania pokazały, że siły pochodzące od rzeczywistego obciążenia wiatrem znacznie różnią się kierunkiem, zwrotem i wartością od sił zalecanych w normach. Niedoszacowania obciążenia wiatrem może prowadzić do przekroczenia nośności w elementach rusztowania, a w konsekwencji do katastrofy budowlanej. Awarie rusztowań, spowodowane działaniem wiatru, będą rzadziej występowały, jeżeli montażyści i inżynierowie budowlani będą świadomi konsekwencji stosowania lub niestosowania konkretnych rozwiązań, np. w zakresie kotwienia.

Autorka w wyniku swojej pracy zaproponowała istotne zalecenia dotyczące modelowania i kotwienia rusztowań ramowych, które w bezpośredni sposób mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pracy takich konstrukcji i bezpieczeństwo ludzi na rusztowaniach. Okazało się m.in., że decydujący wpływ na obciążenie wiatrem rusztowania ma opływ budynku wynikający z jego kształtu – informuje prof. Tomasz Lipecki z Politechniki Lubelskiej, promotor doktoratu.

Kim jest laureatka?

Dr inż. Paulina Jamińska-Gadomska pracuje w Katedrze Mechaniki Budowli na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo otrzymała w 2019 r. Jej praca naukowa związana jest z badaniami w skali naturalnej oraz analizami numerycznymi wpływu wiatru na konstrukcje budowlane (np. rusztowania), analizami nośności rusztowań i dynamiki obiektów budowlanych. Jest autorką 27 artykułów (15 związanych z tematyką rusztowań), monografii oraz 9 fragmentów monografii. Członek: Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej, Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.