21 maja 2021

Posiedzenie Związku Uczelni Lubelskich

Fot. K. Krzysiak Fot. K. Krzysiak

Dnia 20 maja 2021 r. w stołówce Politechniki Lubelskiej odbyło się spotkanie kolegiów rektorskich trzech lubelskich uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Lubelskich: Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. W posiedzeniu uczestniczył także przedstawiciel władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako gość specjalny.

 

Podczas spotkania omówione zostały inicjatywy wypracowane przez poszczególne grupy tematyczne. Dotyczyły one następujących obszarów: kształcenia i studentów, nauki i współpracy z zagranicą, finansów, infrastruktury i zarządzania oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Z zaproponowanych koncepcji wybranych zostanie kilka, które mają szanse być zrealizowane wspólnie przez trzy uczelnie.

Kolejne spotkanie członków Związku Uczelni Lubelskich planowane jest w czerwcu br.