Spacer po kampusie z Eduardo Sánchez García

25 maja 2021 r. swój 100-dniowy staż doktorancki zakończył Eduardo Sánchez García, doktorant z Wydziału Ekonomii i Nauk o Biznesie Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania), zatrudniony jako asystent na tej uczelni.

Staż odbył na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem dr hab. inż. Jolanty Słoniec, prof. uczelni, kierownika Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa. Celem stażu było sfinalizowanie rozprawy doktorskiej oraz nawiązanie współpracy naukowo-badawczej z pracownikami naszej Uczelni. Cele zostały zrealizowane.

Wkrótce prof. J. Słoniec weźmie udział jako Członek Zwyczajny Komisji Doktorskiej w publicznej obronie dysertacji Eduardo Sánchez García na Uniwersytecie Alicante.

Materiał w serwisie YouTube dostępny jest z napisami w języku polskim i angielskim.