11 czerwca 2021

X REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”

X REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STAŻE W RAMACH  PROJEKTU

 PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”

Biuro Projektu pn. „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”, zaprasza studentów II stopnia kształcenia naboru 2019/2020 studiów stacjonarnych, Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej oraz Wydziału Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskie
j do udziału w 360 godzinnych stażach krajowych.

Obecnie prowadzony jest nabór uzupełniający na staże dla studentów II stopnia kształcenia naboru 2019/2020 studiów stacjonarnych: 

Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej:

  1. Kierunek Inżynieria Materiałowa

Wydział Elektrotechniki i Informatyki  Politechniki Lubelskiej:

  1. Kierunek Elektrotechnika
  2. Kierunek Mechatronika
  3. Kierunek Inżynieria Biomedyczna

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA PROWADZONA BĘDZIE  OD DNIA 11.06.2021 ROKU DO WYCZERPANIA MIEJSC- NABÓR CIĄGŁY

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na staż – Załącznik na 6 (do pobrania ze strony projektu)
  2. Kwestionariusz – formularz danych osobowych -  Załącznik nr 1 (do pobrania ze strony projektu)
  3. List motywacyjny
  4. Curriculum vitae
  5. Średnia ocen za ostatni semestr- do pobrania  z właściwego dziekanatu wydziału

DOKUMENTY APLIKACYJNE NALEŻY PRZESŁAĆ WYŁACZNIE  ZA POMOCĄ TRADYCYJNEJ POCZY NA ADRES:
Politechnika Lubelska
20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 38 D
Anna Michalska - Koordynator Merytoryczny

z dopiskiem: „DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA STAŻE WRAMACH  PROJEKTU „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”- nabór 2019/2020 – X REKRUTACJA UZUPEŁNIJĄCA
Więcej informacji na stronie projektu: http://pl2022.pollub.pl

Zapraszamy!!