11 czerwca 2021

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z języka angielskiego na poziomie A2

Biuro projektu
Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” ogłasza rekrutację na szkolenia z języka angielskiego na poziomie A2.

Szkolenie adresowane jest do pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących  kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu).

  • Nazwa zadania: szkolenie z języka angielskiego na poziomie A2
  • Liczba uczestników: 8
  • Kurs roczny: 120 godzin lekcyjnych. Spotkanie 2 x w tygodniu po 90 min lub 1 x
    w tygodniu po 180 min (preferowane)
  • Szkolenie ma na celu doskonalenie kompetencji pracowników, szczególnie tych, którzy w swojej pracy posługują się językiem angielskim. Szkolenie przeznaczone dla osób, które zajmują się wymianą międzynarodową, inicjowaniem i promocją, a także realizacją projektów wydolnościowych oraz służą pomocą studentom i pracownikom. Dodatkowo koordynujących proces rekrutacji zagranicznych kandydatów na studia w języku obcym oraz współpracujących z organizacjami takimi jak Erasmus Student Network
  • Uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom/certyfikat ukończenia kursu na poziomie A2

Szkolenie prowadzone w trybie online za pomocą określonej platformy.

Pracownicy zainteresowani szkoleniem proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: formularz danych osobowych (załącznik nr 1b do Regulaminu), oświadczenie kwalifikowalności uczestnika (załącznik 2b do Regulaminu), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 3b do Regulaminu), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń (mgr inż. Katarzyna KOŁBUT-NIEĆKO, tel. (81) 538 47 67, e-mail: k.kolbut@pollub.pl), Centrum Promocji i Informacji Politechniki Lubelskiej (CENTECH p. 104), w terminie  do dnia  21 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia ” Rekrutacja na szkolenie z języka angielskiego na poziomie A2”.