11 czerwca 2021

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie Public Relations

Biuro projektu
Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” ogłasza rekrutację na szkolenie Public Relations.

Szkolenie adresowane jest do pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących  kadrę kierowniczą zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu).

  • Nazwa zadania: szkolenie Public Relations
  • Liczba uczestników: 2
  • Szkolenie – 15 modułów tematycznych – 33 godziny i 45 min plus 3-godzinny egzamin
  • Szkolenie podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak skutecznie dotrzeć z komunikatem do mediów, zaplanować strategię komunikacji i zrealizować założone cele, profesjonalnie zaprezentować ofertę klientowi, zorganizować event i konferencję prasową, jakie działania podając w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, czy jak wykorzystać Internet i nowoczesne technologie w komunikacji. Szkolenie kończy się egzaminem oraz otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu w języku anielskim wydawanego przez London School of Public Relations w Wielkiej Brytanii.
  • Uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom/certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym w siedzibie Wykonawcy/ bądź w sytuacji obostrzeń rządowych, szkolenie może odbyć się w trybie zdalnym.

Pracownicy zainteresowani szkoleniem proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: formularz danych osobowych (załącznik nr 1b do Regulaminu), oświadczenie kwalifikowalności uczestnika (załącznik 2b do Regulaminu), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 3b do Regulaminu), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń (mgr inż. Katarzyna KOŁBUT-NIEĆKO, tel. (81) 538 47 67, e-mail: k.kolbut@pollub.pl), Centrum Promocji i Informacji Politechniki Lubelskiej (CENTECH p. 104), w terminie  do dnia  21 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia „Rekrutacja na szkolenie z Public Relations”.