11 czerwca 2021

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z zakresu dostosowania standardów zarządczych do obowiązujących ustaw: Prawo Zamówień Publicznych

Biuro projektu
Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” ogłasza rekrutację na szkolenia z zakresu dostosowania standardów zarządzania do obowiązujących ustaw: Prawo Zamówień Publicznych .

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących  kadrę administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu).

  • Nazwa zadania: szkolenie z zakresu dostosowania standardów zarządczych do obowiązujących ustaw: Prawo Zamówień Publicznych
  • Liczba uczestników: 10
  • Szkolenie: 2-dniowe
  • Szkolenia kadry administracyjnej przyczynią się do lepszej organizacji pracy, jednoznacznego określenia zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników w tym obszarze. Zakres szkoleń dot. zamówień publicznych, obejmuje znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze, orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych. Zatem ukończenie szkoleń ułatwi spełnianie wymogów prawnych i zapewni szybkie dostosowanie uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym. Szkolenia odbywają się w formie zajęć warsztatowych (2 dni/14 godz.). Obejmują nowelizacje: Pierwsza nowelizacja wprowadza do ustawy – Prawo zamówień publicznych przepisy rozporządzenia RODO, a więc rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Druga nowelizacja dotyczy elektronizacji zamówień, jaka będzie miała miejsce od 18 października 2018 r.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają dyplom/certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenie prowadzone w trybie online za pomocą określonej platformy.

Pracownicy zainteresowani szkoleniem proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: formularz danych osobowych (załącznik nr 1b do Regulaminu), oświadczenie kwalifikowalności uczestnika (załącznik 2b do Regulaminu), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 3b do Regulaminu), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń (mgr inż. Katarzyna KOŁBUT-NIEĆKO, tel. (81) 538 47 67, e-mail: k.kolbut@pollub.pl), Centrum Promocji i Informacji Politechniki Lubelskiej (CENTECH p. 104), w terminie  do dnia  21 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia ” Rekrutacja na szkolenie zakresu dostosowania standardów zarządzania do obowiązujących ustaw: Prawo Zamówień Publicznych”.