Lubelska Przestrzeń Kultury Studenckiej

17 czerwca br. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka oficjalnie powołano Lubelską Przestrzeń Kultury Studenckiej – Lubelski PKS. W podpisaniu Aktu Kooperacji udział wzięli reprezentanci lubelskich szkół wyższych i Miasta Lublin, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Parlamentu Studentów oraz przedstawiciele ośrodków kultury.

W imieniu Politechniki Lubelskiej Akt podpisał prorektor ds. ogólnych i rozwoju dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, a w imieniu Samorządu Studenckiego naszej Uczelni – jego przewodnicząca – Alicja Zielonka. W uroczystości uczestniczył również prorektor ds. studenckich – dr hab. inż. Paweł Droździel.

Lubelska Przestrzeń Kultury Studenckiej to projekt, w którym będzie mógł wziąć udział każdy student lubelskich uczelni.  Ma być to miejsce do wspólnego działania we wszystkich możliwych formach kulturalnej aktywności.

W ramach projektu Lubelski PKS planowany jest coroczny otwarty nabór projektów studenckich na zasadzie konkursu. Najlepszym z nich zostanie przyznany budżet, przydzielony opiekun, a wszystko zostanie zrealizowane w ACKiM UMCS Chatka Żaka. Poza tym w ramach projektu będą odbywać się regularne spotkania z ciekawymi ludźmi, czy warsztaty z kołami naukowymi.

fot. K. Samborski