2 lipca 2021

Wybitni młodzi naukowcy otrzymali stypendia

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. Wśród 217 tegorocznych laureatów jest dwóch pracowników Politechniki Lubelskiej: dr inż. Patryk Jakubczak oraz dr Rafał Panek. Badacze będą otrzymywali stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

 

Stypendiami uhonorowano młodych naukowców prowadzących innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadających imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

Dr inż. Patryk Jakubczak pracuje w Katedrze Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego. Prowadzi badania z zakresu projektowania, technologii, oceny jakości i właściwości kompozytów oraz struktur hybrydowych. Ich celem jest stworzenie materiału złożonego, który mógłby z powodzeniem zostać zastosowany m.in. w strukturach lotniczych, z korzyścią dla niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych i maszyn, ale też np. dla środowiska.

Dr Rafał Panek zatrudniony jest w Katedrze Geotechniki Wydziału Budownictwa i Architektury. Jego działalność naukowa obejmuje opracowanie optymalnych warunków syntezy zeolitów i mezoporowatych krzemionek, ich charakterystykę i zastosowanie w produkcji zapraw cementowych, kruszyw lekkich i mieszanek mineralno-asfaltowych. Ponadto, bada on możliwość wykorzystania tych materiałów jako sorbentów do usuwania zanieczyszczeń gazowych oraz magazynowania wodoru.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. Łącznie przyznano w tym roku 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dla 52 doktorantów. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy w tym okresie blisko 42 mln zł.