5 lipca 2021

PL w QS World University Rankings 2022

W tegorocznej edycji rankingu QS World University Rankings Politechnika Lubelska zajmuje pozycję w przedziale 1001-1200 wśród najlepszych notowanych uczelni z całego świata. W zestawieniu ujętych zostało 1300 szkół wyższych, z czego 19 z Polski.

 

Politechnika Lubelska jest jedyną uczelnią z Lublina, która znajduje się na liście rankingowej. Oprócz nas jeszcze trzy uczelnie zostały sklasyfikowane po raz pierwszy w rankingu w przedziale 1001-1200. To: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

QS World University Rankings to jeden z najbardziej prestiżowych zestawień uczelni na świecie. Ocenia szkoły wyższe przez pryzmat wskaźników:

  • reputacji w środowisku akademickim (40%),
  • reputacji wśród pracodawców (10%),
  • stosunku liczby wykładowców do liczby studentów (20%),
  • znormalizowanej liczby cytowań (20%),
  • zagranicznych wykładowców (5%),
  • zagranicznych studentów (5%).

Wskaźnikami najlepiej ocenianymi okazały się dla PL stosunek liczby wykładowców do liczby studentów oraz liczba zagranicznych studentów.

Pełne zestawienie rankingu QS World University Rankings 2022 znajduje się na stronie: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022