6 lipca 2021

Nasi studenci zaprojektowali kolorystykę w nowym budynku szpitala

Fot. T. Maślona Fot. T. Maślona

Studenci architektury Politechniki Lubelskiej – Darya Antaniuk, Nastassia Blazheyeuskaya i Yehor Pobortsew – zostali zwycięzcami konkursu na opracowanie koncepcji kolorystycznej wnętrz w nowym budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie przy ul. Staszica 16. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 6 lipca 2021 r. podczas uroczystego zawieszenia wiechy na nowym gmachu SPSK 1.

 

Z inicjatywą zaangażowania naszych studentów wystąpiły władze szpitala, znając już ich potencjał z realizacji wcześniejszych wspólnych przedsięwzięć. Tym razem studenci stanęli przed wyzwaniem zaprojektowania kolorystyki poszczególnych kondygnacji nowego obiektu.

Studenci musieli wykazać się nie tylko artystycznym podejściem, ale także spełnić określone wymagania techniczne. Cenne było to, że pracowali na istniejącym budynku. Nie tworzyli prac „do szuflady”, ale nabierali praktycznego doświadczenia. Dzięki temu mogą tworzyć swoje portfolio i zdobywać doświadczenie, jeszcze zanim otrzymają dyplom – mówi dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury.

Dumy z osiągnięć studentów nie kryje prof. Dariusz Czerwiński, prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej. – Nasi studenci, mimo bardzo krótkiego czasu, opracowali wysokiej jakości, twórcze projekty. Dla dydaktyka każda doceniona praca studencka ma ogromne znaczenie, bo potwierdza efektywność przyjętego sposobu nauczania. Sukcesy architektów to kolejne przykłady pokazujące zaangażowanie naszych studentów w życie lokalnej społeczności.

Uczestnicy konkursu:

zespół nr 1: Dominika Małys, Marta Wachowska

zespół nr 2: Paulina Kuta, Mateusz Barzenc

zespół nr 3: Zofia Zajączkowska, Kamila Wicińska, Krystian Skiba

zespół nr 4: Karolina Flis, Anna Bylicka

zespół nr 5: Kamila Frączek, Agata Gruszecka

zespół nr 6: Darya Antaniuk, Nastassia Blazheyeuskaya, Yehor Pobortsew.

Wszyscy studenci biorący udział w konkursie odebrali dyplomy, a autorzy zwycięskiego projektu – dodatkowo otrzymają nagrody ufundowane przez rektora Politechniki Lubelskiej.