19 lipca 2021

Politechnika Lubelska ponownie liderem publikacji w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych

Żródło: perspektywy.pl Żródło: perspektywy.pl

Politechnika Lubelska po raz drugi otrzymała Nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders Awards w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych. Tym samym uczelnia obroniła ubiegłoroczną pozycję lidera w swojej kategorii. W tegorocznej edycji lubelska uczelnia konkurowała z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Przyznawana jest uczelniom, których badania wnoszą największy wkład w postrzeganie polskiej nauki na świecie.

 

Kapituła Nagrody brała pod uwagę wzrost liczby publikacji w uznanych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dziedzinie.

W uzasadnieniu nagrody czytamy: „Politechnika Lubelska zwiększyła swój dorobek o ponad 50%, choć nie był to wynik najwyższy. Prace autorów z tej uczelni były cytowane powyżej średniej światowej, 10% z nich znalazło się w pierwszym decylu najczęściej cytowanych. Współpraca międzynarodowa występowała przy prawie 40% dokumentów afiliowanych do tej uczelni. Publikacja traktująca o biodegradowalnych polimerach w obszarze opakowań była cytowana ponad 11 razy lepiej aniżeli podobne.”

– To wielki sukces, na który pracowała cała społeczność akademicka Politechniki Lubelskiej. Konkurencja była silna, więc tym bardziej doceniamy tę nagrodę. Jest ona potwierdzeniem wysokiej jakości naszych publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych. W 2020 roku nasi naukowcy wydali dwa razy więcej publikacji za 200, 140 i 100 punktów niż w roku 2019. To sygnał, że nasza uczelnia jest ważnym ośrodkiem naukowym oraz badawczym w kraju i na świecie – mówi prof. Wojciech Franus, prorektor ds. nauki.

Podniesienie poziomu jakości działalności naukowej wpływa również na proces kształcenia, co w konsekwencji przekłada się na wysoką pozycję naszej uczelni.

Konsekwentnie pracujemy nad zwiększeniem rozpoznawalności naszej uczelni w środowisku krajowym i międzynarodowym. Włączamy studentów i doktorantów w prowadzenie badań naukowych, konkurujemy o najzdolniejszych kandydatów na studia i do szkół doktorskich, również z zagranicy. Efekty już widać, chociażby podczas rekrutacji. Liczba kandydatów utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat – podkreśla prof. Paweł Droździel, prorektor ds. studenckich.

Research Impact Leaders Award jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Przyznawana jest w sześciu obszarach: nauk rolniczych i przyrodniczych; nauk inżynieryjnych i technologicznych; nauk humanistycznych; nauk o zdrowiu i medycznych; nauk ścisłych; nauk społecznych.

Nagrodę, w imieniu władz Politechniki Lubelskiej, odebrał podczas uroczystej gali w Warszawie prorektor ds. nauki prof. Wojciech Franus.