21 lipca 2021

WAŻNE -Wnioski, obowiązkowa klauzula do wniosku o stypendium socjalne, oraz załączniki.Uprzejmie informujemy, że w związku awarią systemu wirtualny Dziekanat (Ehms)prosimy o składanie
wniosków o pomoc materialną w formie papierowej osobiście w Dziale Spraw Studenckich bądź listownie
za pośrednictwem poczty( za potwierdzeniem wysyłki).
Dokumenty należy złożyć kompletne wraz wymaganymi załącznikami i zapoznać się z informacjami
umieszczonymi w zakładce Studenci –Dział Spraw Studenckich-Pomoc Materialna.
Informujemy, że studenci którzy złożą wnioski w formie papierowej , w momencie awarii systemu Ehms
nie są zobowiązani do złożenia wniosku w wersji elektronicznej.
Natomiast studenci , którzy złożą wnioseki po uruchomieniu systemu zobowiązani są do wprowadzenia wniosków
w formie elektronicznej do systemu ( Ehms). Do złożenia wniosku w wersji elektronicznej należy przygotować
skan niezbędnych dokumentów i załączników.
Zachęcamy do składania wniosków w wersji papierowej .