27 lipca 2021

Rekrutacja na studia II stopnia

Informujemy, iż rekrutacja na studia II stopnia zostaje przedłużona do 15 września br.

 

KIERUNKI:

Wydział Mechaniczny:

  • Mechanika i budowa maszyn (niestacjonarne)

Wydział Elektrotechniki i Informatyki:

  • Elektrotechnika (niestacjonarne)
  • Informatyka (niestacjonarne)

Wydział Inżynierii Środowiska:

  • Inżynieria środowiska (niestacjonarne)

Wydział Podstaw Techniki:

  • Matematyka (stacjonarne i niestacjonarne)

Wydział Zarządzania:

  • Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Rekrutacja na studia prowadzona jest przez Elektroniczną Rejestrację Kandydatów: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów