18 listopada 2021

Nasi absolwenci architektury najlepsi w kraju

Źródło:pixabay.com Źródło:pixabay.com

Politechnika Lubelska zajęła pierwsze miejsce w rankingu IARP TOP 10 2021 uczelni kształcących architektów. Absolwenci naszej uczelni najlepiej wśród 35 szkół wyższych zdają egzamin na uprawnienia projektowe (zdawalność 81%). Po 75% zdawalności miała Politechnika Łódzka i Politechnika Opolska. Celem rankingu jest monitorowanie jakości edukacji architektów.

 

Zestawienie przygotowała Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku Izba po raz pierwszy przeprowadziła klasyfikację szkół architektonicznych, w której jedynym kryterium był wynik egzaminu na uprawnienia projektowe. Kryterium to ma charakter obiektywny, bowiem egzaminy odbywają się na tych samych zasadach w całej Polsce i z uwzględnieniem jednakowego zestawu pytań, a nad ich przebiegiem czuwają komisje krajowe i szesnaście okręgowych, dzięki czemu wyniki egzaminów są porównywalne.

W zestawieniu wzięto pod uwagę zdawalność egzaminu wśród absolwentów studiów zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Na podstawie danych przekazanych przez komisje okręgowe uczelniom przydzielano punkty za każdego absolwenta, który zakończył egzamin wynikiem pozytywnym. Dla każdej uczelni zsumowano liczby punktów zarówno za pozytywne, jak i negatywne wyniki oraz za liczbę wszystkich absolwentów.

W rankingu IARP nasza uczelnia trzykrotnie zajmuje miejsce na podium: w kategorii studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz w zestawieniu ogólnym. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych architektów. Wypadli oni najlepiej, pokonując największe i najstarsze uczelnie w kraju. Ta wysoka ocena jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na kierunku architektura. Wierzę, że uprawnienia, które zdobywają nasi absolwenci będą impulsem do dalszego rozwoju i sukcesów na polu architektury – mówi rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

Uprawnienia architektoniczne umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie architektury. Kończąc studia, architekt nie ma jeszcze takiego prawa. Tę możliwość daje zdanie egzaminu na uprawnienia projektowe.

Mając perspektywy znalezienia pracy w zawodzie, absolwenci są zmotywowani, aby dobrze przygotowywać się do egzaminów na uprawnienia. Jednym z bardzo istotnych czynników decydujących o jakości nauczania jest polityka przyjęć na studia architektoniczne. Od wielu lat przyjmujemy jedynie 60 kandydatów na pierwszy rok. Dzięki temu możemy wybrać osoby na odpowiednim poziomie przygotowania – informuje prodziekan ds. studenckich na kierunku architektura Wydziału Budownictwa i Architektury dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski.