31 stycznia 2019

Podaruj 1% podatku

Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 15 listopada 2005 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Otrzymanie takiego statusu stwarza możliwość przekazywania przez podatników 1 % należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszego Towarzystwa.

W programie Towarzystwa mamy m.in. tworzenie funduszu stypendialnego dla wybitnie uzdolnionych studentów Politechniki Lubelskiej. Pozyskanie środków od Państwa dałoby szansę realizacji tego szczytnego i oczekiwanego przedsięwzięcia.

Wyrażamy przekonanie, że ta inicjatywa spotka się z Państwa uznaniem.

Z nadzieją pozwalamy sobie podać numer konta Towarzystwa:

PKO BP IV O/Lublin nr 95 1020 3176 0000 5202 0053 7043

Nr KRS 0000045725

Z dopiskiem: "1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego".

 

Załączniki: