30 kwietnia 2018

SciVal Forum Polska na PL

SciVal Forum Polska - dowiedz się więcej na temat ewaluacji nauki oraz zarządzania badaniami naukowymi w Polsce...

8 maja br. Politechnika Lubelska wystąpi w roli Partnera i gospodarza podczas środowiskowej konferencji, związanej z nowym podejściem do wskaźników badań naukowych z punktu widzenia ewaluacji i rankingów. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy wraz z firmą Elsevier.

Głównym celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat nowego narzędzia analitycznego SciVal, które zostało udostępnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorzy spotkania zadbali o to, aby prezentowane przez nich narzędzie było wykorzystywane w ewaluacji nauki na każdym jej szczeblu - od indywidualnego naukowca, poprzez podejście całościowe w skali uczelni. Dodatkowo przybliżona zostanie metodyka tworzenia rankingów w oparciu o zasoby bazy Scopus i możliwości narzędzia SciVal.

Lublin - 8 maja, miejsce: Politechnika Lubelska, godz. 10.00, Biblioteka Politechniki Lubelskiej, budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzyckiej 36C, sala 302.

Adresatami konferencji są: rektorzy, prorektorzy, dziekani oraz kadra kierownicza związana z badaniami naukowymi, ewaluacją oraz  rankingami, uczelni wyższych  z województwa lubelskiego. Do tej pory  forum odbyło się już w: Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Kolejne planowane spotkania odbędą się również w Krakowie i Warszawie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu i dyskusji na temat oceny i zarządzaniem badaniami naukowymi na poziomie krajowym i instytucjonalnym.

Więcej informacji na temat wydarzenia  możecie Państwo znaleźć na stronie: http://www.perspektywy.pl