16 maja 2018

Wizyta delegacji zagranicznych uczelni

W dniach 14-16 maja 2018 r. przedstawiciele zagranicznych uczelni uczestniczyli w obchodach Święta Politechniki Lubelskiej z okazji Jubileuszu 65-lecia Uczelni.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem, Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, Politechniki Lwowskiej, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, Uniwersytetu z Żyliny, Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku oraz Białorusko – Rosyjskiego Uniwersytetu w Mohylewie.

Delegacje uczestniczyły w uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Lubelskiej w dniu 15 maja 2018 r. oraz zwiedziły kampus Uczelni m.in. zmodernizowane Centrum Sportowe PL, Centrum Transferu i Zaawansowanych Technologii,  Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury oraz Centralne Laboratorium Wdrożeń, w którym mogli zobaczyć nowoczesny sprzęt badawczy m.in Instytutu Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, Katedry Tworzyw Polimerowych czy Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Podczas wizyty reprezentanci uczelni z Ukrainy i Białorusi i Słowacji mogli również wymienić się swoimi doświadczeniami z przedstawicielami Politechniki Lubelskiej w trakcie rozmów bilateralnych.

Fot. Jakub Krzysiak / SAF PL

Więcej zdjęć dostępnych jest na profilu facebook.