24 maja 2018

Zapomoga losowa - WNIOSEK

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozdziałem VII Regulaminu podziału i wykorzystania ZFŚS (Zarządzenia Nr R-28/2018) wprowadzamy wniosek o zapomogę losową dostosowany do RODO.

Wnioski można pobrać w Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników PL oraz w załączeniu do niniejszej informacji.

Wnioski na innych formularzach oraz  bez podpisanego oświadczenia woli nie będą przyjmowane.