13 września 2018

Informacja w sprawie wniosków o Stypendia Ministra

Przypominamy, że studenci oraz doktoranci mają możliwość ubiegania się o Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.
 
Studenci oraz doktoranci przedstawiają swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi uczelni za pośrednictwem Dziekana właściwego wydziału Politechniki Lubelskiej.
 
 
 
 
Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów regulują przepisy:
 
 
W związku z powyższym, osoby które planują ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, muszą złożyć stosowne wnioski we właściwym wydziale, w terminie umożliwiającym władzom wydziału zatwierdzenie wniosków na Radzie Wydziału.
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej MNiSW