5 października 2018

Współpraca Politechniki Lubelskiej oraz firmy MESco

Prezes firmy MESco sp. z o. o. Mariusz Gorol podpisał umowę sponsoringową z Politechniką Lubelską, którą reprezentował JM Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko. Było to ważne wydarzenie dla środowiska naukowego naszej Uczelni, gdyż oprogramowanie ANSYS jest zaawansowanym narzędziem do wielu zastosowań inżynierskich.

W ramach umowy sponsoringowej pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Lubelskiej otrzymali darmowy dostęp do oprogramowania ANSYS. Zainteresowane jednostki organizacyjne uczelni prosimy o kontakt na adres email.

Firma MESco jest biurem inżynierskim i oficjalnym przedstawicielem ANSYS w Polsce. Prowadzi wsparcie techniczne i dystrybucję oprogramowania ANSYS i LSTC. Jest również zewnętrznym biurem badań i rozwoju – wykonuje symulacje komputerowe z zakresu mechaniki, przepływów i elektromagnetyzmu. W oparciu o wyniki z analiz numerycznych wykonuje weryfikacje projektów, prowadzi rozwój produktu i optymalizuje istniejące konstrukcje.