Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie medialne

Biuro projektu „PL 2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie medialne.
 
Szkolenie adresowane jest do 20 osób - pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu). Szkolenie przeprowadzone będzie  w wymiarze 16 godzin akademickich na jedną grupę (2 grupy po 10 osób).  
 
Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące: wiedzy na temat jak formułować  i umieszczać podstawowy przekaz w treści wywiadu, w jaki sposób rozpoznawać sztuczki, chwyty i podstępy używane przez dziennikarzy, w jaki sposób swobodnie i przekonująco wypowiadać się przed kamerą, odpowiadać na trudne pytania reporterów, kontrolować i wykorzystać mowę ciała, unikać pułapek prawa prasowego. 
 
Szkolenie ma na celu doskonalenie kompetencji zarządczych pracowników administracyjnych w kontekście komunikacji i pewności siebie. 
Szkolenie kończy się uzyskaniem przez uczestnika  zaświadczenia. Miejsce odbywania szkolenia: sale Politechniki Lubelskiej.
 
 
Pracownicy kadry administracyjnej, zainteresowani szkoleniem  proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z036/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: kwestionariusz-formularz danych osobowych ( załącznik nr 1 do Regulaminu ), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy).
 
Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń, Biuro Podawcze Politechniki Lubelskiej (budynek Rektorat), w terminie  do dnia 15 stycznia 2019 r.
Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia "Rekrutacja na szkolenie medialne".
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu.