Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z zakresu języka angielskiego ogólnego zakończonego certyfikatem TOEIC lub TELC

Biuro projektu „PL 2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie z zakresu języka angielskiego ogólnego zakończonego certyfikatem TOEIC lub TELC.
 
Szkolenie adresowane jest do pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu).  Jest to szkolenie na poziomie minimum B2.
 
Szkolenie z języka angielskiego ogólnego ma na celu doskonalenie kompetencje zarządczych pracowników administracyjnych, szczególnie tych, którzy w swojej pracy posługują się językiem angielskim. Szkolenie kończy się uzyskaniem przez uczestnika  certyfikatu TOEIC lub TELC
 
Pracownicy kadry administracyjnej, zainteresowani szkoleniem  proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z036/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: kwestionariusz-formularz danych osobowych ( załącznik nr 1 do Regulaminu ), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy).
 
Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń, Biuro Podawcze Politechniki Lubelskiej (budynek Rektorat), w terminie  do dnia 18 stycznia 2019 r.
Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia "Rekrutacja na szkolenie z zakresu języka angielskiego".
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu.