Hej kolęda, kolęda!

Fot. T. Maślona, SAF PL Fot. T. Maślona, SAF PL

Pracownicy Centrum Program Partnerstwa Wschodniego i studenci z Ukrainy pielęgnują swoje tradycje.

 

Dnia 6 stycznia 2019 r. obchodzili Wigilię Bożego Narodzenia według obrządku wschodniego (kalendarza juliańskiego).

Trzy dni później kolędowali po kampusie Politechniki Lubelskiej. Odwiedzili pracowników administracji centralnej, zajrzeli na wydziały oraz do jednostek ogólnouczelnianych. Kolędę zakończyli w rektoracie.

Spotkania ze społecznością akademicką wypełnione były ukraińskimi i polskimi kolędami.

Fotogaleria tutaj.