22 stycznia 2019

Legia Akademicka

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej informujemy, że w 2019 roku program ten będzie kontynuowany.

Program ten składa się z dwóch części: części teoretycznej realizowanej przez uczelnie wyższe w formie wykładów oraz części praktycznej realizowanej w wybranych ośrodkach  jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza zlecić wybranym uczelniom, które złożą akces na realizację części teoretycznej programu Edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej w II semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Politechnika Lubelska bazując na realizacji pilotażowego programu Legii Akademickiej w roku ubiegłym, wychodząc jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom studentów zainteresowanych udziałem w tego typu szkoleniu zgłosi chęć przystąpienia do realizacji tego typu szkolenia.

Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

Termin przyjmowania wniosków do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej zostaje przedłużony do 12 lutego 2019 r.

Wypełnione wnioski należy złożyć:

ppłk. w st. spocz.  mgr inż. Krzysztof JARECKI pok. 1004 DS. 3 (10 piętro)

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław SULENTA  pok. 1007 DS. 3 (10 piętro)