15 maja 2019

66 lat Politechniki Lubelskiej

Fot. T. Maślona, SAF PL Fot. T. Maślona, SAF PL

TYTUŁ PROFESORA HONOROWEGO

Prof. Tatiana Čorejova z Uniwersytetu Żylińskiego (Słowacja), prof. Guomo Zhou z Uniwersytetu Zhejiang (Chiny) oraz prof. Maksat Kalimoldayev z Instytutu Informacyjnych i Obliczeniowych Technologii Komitetu Nauki Ministerstwa Oświaty i Nauki Republiki Kazachstanu otrzymali tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.

Uroczystość odbyła się w dniu Święta Uczelni 15 maja 2019 r. w auli im. Stanisława Podkowy w Wydziale Mechanicznym.

 

PROMOCJE DOKTORSKIE

Tradycyjną częścią Święta uczelni była promocja doktorów habilitowanych i doktorów.

3 doktorów habilitowanych odebrało dyplomy:
dr hab. inż. Jerzy JÓZWIK
dr hab. inż. Grzegorz RANISZEWSKI
dr hab. inż. Grzegorz KOMARZYNIEC

23 doktorów złożyło ślubowanie oraz otrzymało dyplomy:

Wydział Mechaniczny
dr inż. Zofia SZMIT
dr inż. Piotr WIŚNIOWSKI
dr inż. Jacek CABAN
dr inż. Ewa SIEMIONEK
dr inż. Jarosław GAWRYLUK
dr inż. Patryk RÓŻYŁO
dr inż. Konrad DADEJ

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
dr Paweł POWROŹNIK
dr inż. Piotr BILLEWICZ
dr inż. Tomasz CHMIELEWSKI
dr inż. Vitalii BONDARIEV
dr inż. Marcin MACIEJEWSKI
dr inż. Mariusz HOLUK
dr inż. Iarosłav KOVALIUK

Wydział Inżynierii Środowiska
Dr inż. Justyna GOŁĘBIOWSKA
Dr inż. Aleksandra SZAJA
Dr Piotr DRAGAN
Dr inż. Kamila Maria OSTROWSKA
Dr inż. Antoni SIKOŃ

Wydział Budownictwa i Architektury
dr inż. Przemysław BRZYSKI
dr inż. Michał PIEŃKO
dr inż. Maciej MALISZEWSKI
dr inż. Łukasz JABŁOŃSKI

LISTY GRATULACYJNE

Zgodnie z Uchwałą Senatu PL z dnia 3 lipca 2003 r. w dniu Święta PL wręczane są listy gratulacyjne tym osobom, którym zostały nadane: tytuły profesora, stopnie naukowe doktora habilitowanego i stopnie doktora (poza uczelnią).

Tytuł naukowy profesora otrzymali:

prof. dr hab. inż. Anna HALICKA
prof. dr hab. Małgorzata PAWŁOWSKA

Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali:

dr hab. inż. Jarosław BIENIAŚ
dr hab. inż. Janusz BOHATKIEWICZ
dr hab. inż. Sławomir CIĘSZCZYK
dr hab. inż. Mieczysław DZIUBIŃSKI
dr hab. inż. Jarosław LATALSKI
dr hab. inż. Anna OSTAŃSKA
dr hab. inż. Łukasz SKOWRON
dr hab. Paweł ZAPRAWA

Stopień naukowy doktora uzyskali:

dr Adam GREGOSIEWICZ
dr inż. arch. Krzysztof JANUS
dr Beata KLIMEK
dr inż. Szymon MALINOWSKI
dr inż. Katarzyna PIOTROWSKA
dr inż. Kamil ŻYŁA

8 MLN ZŁ NA BUDOWĘ CEN-TECHU

Pan Adam Miszczak wręczył rektorowi symboliczny czek potwierdzający przyznanie uczelni 8 mln zł ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na budowę gmachu CEN-TECH, czyli Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej.

„Wierzę, że nowy obiekt dydaktyczny przyczyni się do poprawy warunków studiowania, podniesienia naukowej rangi uczelni oraz wzbogacenia jej oferty edukacyjnej o poszukiwane na rynku specjalizacje” – czytamy w piśmie skierowanym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina do Rektora Politechniki Lubelskiej prof. Piotra Kacejko.

Uroczystość uświetnił swoim śpiewem Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej pod dyrekcją prof. Elżbiety Krzemińskiej.

NOWE OBIEKTY CENTRUM SPORTOWEGO

Druga część uroczystości miała miejsce na terenach zielonych uczelni.

Rektor prof. Piotr Kacejko wspólnie z Wicemarszałkiem Panem Zbigniewem Wojciechowskim, Wiceprezydent Lublina Panią Beatą Stepaniuk-Kuśmiarzak oraz Wiceprezesem TAMEX Obiekty Sportowe Panem Robertem Burzyckim, Generalnym Wykonawcą inwestycji, oficjalnie otworzyli obiekty sportowe uczelni.

Fotogaleria tutaj.