Covid Challenge

Akcja jest skierowana do młodych naukowców, studentów i innowacyjnych przedsiębiorców chcących wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, aby realnie wesprzeć polską służbę zdrowia w walce z epidemią koronawirusa.

“Wierzymy, że młodzi inżynierowie, innowacyjne firmy oraz studenci uczelni technicznych zaangażują się w akcję i zaproponują rozwiązania będące odpowiedzią na te najbardziej pilne potrzeby służby zdrowia w tak trudnym dla niej czasie” - Jakub Ryzenko z Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN, współorganizatora akcji.

Covid Challenge współorganizowany jest przez Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie i firmę Planet Partners.

 

Poszukujemy innowacji, szybkich i improwizowanych rozwiązań, nietypowych metod działania. Oczekujemy na pomysły i propozycje przedstawione w formie demonstracji lub prototypu. Oczekujmy na ich przedstawienie w formie:

Krótkiego opisu

Filmu na YouTube (mile widziane, ale nieobowiązkowe)

Opisu (szkicu projektu, schematu) i innych informacji (opcjonalne)

 

Nadesłane materiały zostaną wstępnie ocenione przez specjalistów.

Obiecujące pomysły i propozycje zostaną zebrane na Giełdzie pomysłów (czyli stronie internetowej konkursu).

Jeśli proponujecie proste improwizowane metody działania, tam będą one promowane.

Obiecujące rozwiązania zostaną bezpośrednio przedstawione użytkownikom (ratownictwo, służby, zarządzanie kryzysowe). Jeśli stworzyliście prototyp, na Giełdzie znajdą go ludzie którzy mogą pomóc Wam uruchomić produkcję.

Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji i konsultacji podczas rozwoju Waszych pomysłów, pomożemy nawiązać kontakt ze specjalistami.

 

CO OFERUJEMY?

Promocję Waszych pomysłów wśród ludzi, którym możecie pomóc w ciężkiej pracy. Dotarcie do decydentów w instytucjach będących potencjalnymi użytkownikami, jeśli Wasze propozycje zostaną ocenione jako warte szybkiego wdrożenia. W wybranych przypadkach możemy także pomóc w nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi inwestorami.

Rozpropagowana zostanie lista obecnie zidentyfikowanych wyzwań. W dalszej kolejności być może zostanie ona rozszerzona.

Uczestnicy mają opracować rozwiązania do szybkiego wdrożenia, które będą w stanie efektywnie wspierać pracę lekarzy i pielęgniarek. Narzędzia, nad których stworzeniem będą pracować uczestnicy akcji, mają odpowiedzieć na zapotrzebowanie zgłoszone przez sam personel medyczny.

 

Swoje zgłoszenie można już teraz zarejestrować na stronie

www.covidchallenge.pl ->http://www.covidchallenge.pl/