Rok 2014

Zarządzenie Nr R-60/2014

Zarządzenie Nr R–60/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr R-56/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-59/2014

Zarządzenie Nr R-59/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-58/2014

Zarządzenie Nr R-58/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-31/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

Zarządzenie Nr R-57/2014

Zarządzenie Nr R-57/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów oraz doktorantów.

Zarządzenie Nr R-56/2014

Zarządzenie Nr R-56/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-10/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

Zarządzenie Nr R-55/2014

Zarządzenie Nr R-55/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Z prądem bez oporu – absolwent Elektrotechniki PL konkurencyjny na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie Nr R-54/2014

Zarządzenie Nr R-54/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej. 

Zarządzenie Nr R-53/2014

Zarządzenie Nr R–53/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-23/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji materiałów niejawnych.

Zarządzenie Nr R-52/2014

Zarządzenie Nr R-52/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej. 

Zarządzenie Nr R-51/2014

Zarządzenie Nr R–51/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-63/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej.