Rok 2008

Uchwała Nr 32/2008/VI

Uchwała Nr 32/2008/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 września 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 38/2007/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012.


Więcej o "Uchwała Nr 32/2008/VI"

Uchwała Nr 31/2008/VI

Uchwała Nr 31/2008/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu pracy Senatu Politechniki Lubelskiej na kadencję 2008-2012".


Więcej o "Uchwała Nr 31/2008/VI"

Uchwała Nr 30/2008/V

Uchwała Nr 30/2008/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy i realizację projektu pod nazwą "Naprawiam samochody XXI wieku".


Więcej o "Uchwała Nr 30/2008/V"

Uchwała Nr 29/2008/V

Uchwała Nr 29/2008/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 23/2007/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja potencjału edukacyjnego i badawczego Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej...


Więcej o "Uchwała Nr 29/2008/V"

Uchwała Nr 28/2008/IV

Uchwała Nr 28/2008/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia zamawianego na kierunku inżynieria środowiska przez Wydział Inżynierii Środowiska.


Więcej o "Uchwała Nr 28/2008/IV"

Uchwała Nr 27/2008/IV

Uchwała Nr 27/2008/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia zamawianego na kierunku elektrotechnika przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki. 


Więcej o "Uchwała Nr 27/2008/IV"

Uchwała Nr 26/2008/IV

Uchwała Nr 26/2008/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki prawa handlowego i na objęcie w niej udziałów.


Więcej o "Uchwała Nr 26/2008/IV"

Uchwała Nr 25/2008/IV

Uchwała Nr 25/2008/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o mianowanie Rektora na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony. 


Więcej o "Uchwała Nr 25/2008/IV"

Uchwała Nr 24/2008/IV

Uchwała Nr 24/2008/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu w odniesieniu do zmian organizacyjnych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.


Więcej o "Uchwała Nr 24/2008/IV"

Uchwała Nr 23/2008/IV

Uchwała Nr 23/2008/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich wykonujących w ramach stosunku pracy czynności stanowiących przedmiot prawa autorskiego.


Więcej o "Uchwała Nr 23/2008/IV"